O mojej bakalárskej práci

Na tomto mieste by som sa chcela srdečne poďakovať všetkým majiteľom šeltií, ktorí boli takí láskaví a v roku 2012 si našli čas a vyplnili dotazník Zdravotné problémy šeltií. Iba vďaka vašej pomoci sa mi podarilo zostaviť obsiahlu prácu o úskaliach chovu šeltií, ktorú som obhájila (za A ;) a tým získala titul Bc.

K stanovenému dátumu sa podarilo zozbierať neuveriteľných 100 dotazníkov - síce sa to nezdá ako veľa, ale za taký krátky čas a u plemena, ktoré na Slovensku nie je natoľko rozšírené, sa to dá považovať za slušnú vzorku. Samozrejme, bohato vypomohli aj bratia Česi.

Výsledky bakalárskej práce som prezentovala v roku 2012 na schôdzi slovenského Klubu chovateľov kólií a šeltií s návrhom na povinné vyšetrenie dysplázie bedrových kĺbov u chovných jedincov. Tento návrh sa nestretol s veľkým pochopením, avšak stále klubu vďačím najmä za osvetu a veľkú podporu s týmto projektom, ako aj za zverejnenie úplného znenia bakalárskej práce na svojich stránkach.

V Českej republike bolo zhrnutie práce dokonca v roku 2013 publikované v klubovom spravodaji Sheltie Clubu CZ.

Osobitné poďakovanie patrí dlhoročnej chovateľke a posudzovateľke sheltií pani Mlade Svobodovej, ktorá mi o svojich šeltičkách napísala obsiahly e-mail. Bohužiaľ, kvôli časovej tiesni som už tieto informácie nestihla zapracovať do bakalárky, napriek tomu si veľmi vážim jej čas a ochotu.

Bakalársku prácu Zdravotné problémy v chove šeltií si môžete prečítať v plnom rozsahu po kliknutí na obrázok: