Čestné prehlásenie:

Čestne prehlasujem,
že všetky údaje zozbierané v dotazníku budú použité výhradne pre potreby spracovania diplomovej práce a prípadnej publikácie jej výsledkov.

Osobné údaje, t.j. meno psa, názov chovateľskej stanice a e-mailová adresa majiteľa psa, slúžia len pre kontrolu a identifikáciu údajov a v žiadnom prípade nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe.

E-mailový kontakt na majiteľov psov poskytnutý v dotazníku bude využitý výhradne v prípade nutnosti doplnenia informácii pre túto diplomovú prácu, a tiež pre kontaktovanie majiteľa ohľadne výsledkov práce, v prípade, že uviedol, že si tak želá.
Tento odstavec sa nevzťahuje na e-mailové adresy verejne dostupné na internete.

Ostatné údaje poskytnuté v dotazníku budú spracované spoločne, ale nezávisle od osobných údajov uvedených vyššie, čiže de facto anonymne.

Ďakujem za váš čas a prejavenú dôveru,

Barbora Harmanová