Prečo som si vybrala túto tému? Aké sú ciele mojej práce?

Už ako malá som prepadla láske ku psom, a túžba mať raz psa vlastného ma motivovala k štúdiu všetkej dostupnej literatúry, až do roku 2009, kedy som sa konečne dočkala a splnili sa mi hned dva sny naraz, a tak ma popri štúdiu Kynológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach sprevádzal konečne môj vlastný pes, šeltia Sheimi, a neskôr aj zachránená sučka kríženca Kesy.

Až na základe vlastných skúseností s nimi som však zistila, ako veľa ma knihy o psoch toho nenaučili. Medzery vo vedomostiach, ktoré som vnímala najmä v oblasti zdravia psov, mi pomohlo doplniť až vysokoškolské štúdium, odborné časopisy, internet, a samozrejme skúsenosti, o ktoré sa so mnou podelili kamaráti - psíčkari.

V roku 2012 som spracovala a obhájila bakalársku prácu Zdravotné problémy v chove šeltií, ktorú nájdete aj na tejto stránke. Výsledky práce ma utvrdili v tom, že moja voľba témy bola nie len správna, ba dokonca potrebná.

Práve preto keď som nastúpila na inžiniersky odbor Špeciálne chovateľské odvetvia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, vedela som, že by som chcela nadviazať na vedomosti, získané pri spracovaní mojej bakalárky. Mojim cieľom je získať podklady, ktoré mi pomôžu vyhodnotiť, nakoľko ovplyvňuje zdravie psa jeho pôvod, a či ovplyvní výška investície do šteniatka neskoršie výdavky majiteľa na veterinárnu starostlivosť.

V neposlednom rade by som chcela zistiť mieru informovanosti majiteľov v oblasti zdravia ich psov, a odhadnúť efektívnosť preventívneho vyšetrovania psov na známe dedičné choroby, ktorá je v poslednej dobe taká populárna medzi zodpovednými chovateľmi.